Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Przemysłu Górniczego

Wkłady ze spoiwem żywicznym

Wkłady ze spoiwem żywicznym

Elementy, gdzie do połączeń włókien używana jest żywica, oferują filtrację wielostopniową. Charakteryzują się nadzwyczajną skutecznością filtracji i zdolnością zatrzymywania dużej ilości zanieczyszczeń w aplikacjach o dużych lepkościach.

Obszary i Aplikacje
Usuwanie zbędnych zanieczyszczeń z lepkich cieczy.

Zalety

  • Wysoka pojemność na zanieczyszczenia
  • Solidna konstrukcja, idealna do aplikacji o wysokich lepkościach
  • Szeroka kompatybilność chemiczna

Przykłady Zastosowań

  • Powłoki adhezyjne
  • Organiczne substancje chemiczne
  • Naturalne polimery
  • Polimery syntetyczne
  • Powłoki przemysłowe
  • Szlam pigmentowy

Materiał
Włókna akrylowe i żywica fenolowa lub włókna celulozowe z żywicą melaminową

Specyfikacja Techniczna
Dokładności Filtracji: od 2 do 150 mikronów